Kinderkookfeestjes, kinderkookworkshops, kinderkooklessen voor jongens en meisjes van 5 tot 16 jaar.

foto kookfeestje

Algemene Voorwaarden

Copyright
Deze website is auteursrechtelijk beschermd. Deze website is bedoeld voor eigen gebruik van de bezoeker, waarbij het niet is toegestaan de website te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken ervan en / of afdrukken van een enkele afdruk. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie van het Kinderfornuis is het niet toegestaan deze website op andere wijze te verveelvoudigen, door te zenden of beschikbaar te stellen op een netwerk.

Definities
Onder "opdrachtgever" wordt verstaan ieder die gebruik maakt van diensten en/ of een overeenkomst is aangegaan met het Kinderfornuis. Onder "deelnemer" wordt verstaan degene die daadwerkelijk aan een kookactiviteit deel neemt. In de voorwaarde betekent "evenement" een gebeurtenis voor een selecte groep mensen.

Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en afspraken die gemaakt worden tussen opdrachtgever en het Kinderfornuis. Uitzonderingen op de voorwaarden kunnen alleen worden overeengekomen na overleg met het Kinderfornuis. Uitzonderingen moeten schriftelijk worden vastgelegd.

Eigen risico
Het deelnemen aan een van onze activiteiten is voor eigen risico en/of risico van ouders en/of verzorgers indien de deelnemer jonger is dan 18 jaar. Iedereen is verantwoordelijk voor zijn of haar persoonlijke bezittingen.

Kookactiviteit
Voor een kookfeest en kookworkshop in de kookstudio geldt een minimum van 6 deelnemers, in de Vergulden Eenhoorn en kookbus geldt een minimum van 9 deelnemers. Zijn er minder deelnemers dient de opdrachtgever voor minimum 6 c.q. 9 deelnemers te betalen.
Per lokatie geldt een maximaal aantal deelnemers. De kookfeestjes zijn altijd besloten!

Een kookworkshop, een knutsel- en themakookfeest duurt 2 - 2,5 uur, een hightea, diner en hapjesfestijn duurt 3 - 3,5 uur. Over de duur van ieder ander kookevenement zullen afspraken gemaakt worden. Als een kookactiviteit langer duurt dan afgesproken zullen extra kosten in rekening gebracht worden.

Voor alle kookactiviteiten beginnen we op de afgesproken tijd! Bij niet op tijd arriveren van de deelnemers wordt de tijd dat we langer bezig zijn (de uitloop) in rekening gebracht. Van de deelnemers wordt verwacht dat ze tijdens en na de kookactiviteit de werkruimte netjes zullen houden en opgeruimd achter laten. Van de deelnemers wordt tevens verwacht dat men met respect omgaat met de producten, de ruimte en de andere deelnemers.

In de kookstudio en de andere lokaties waar het kinderfornuis gebruik van maakt wordt niet gerookt|

Aanmelden
U kunt zich via de website, per email of telefonisch aanmelden. Wij sturen U per mail een menulijst en factuur als bevestiging met het vriendelijk verzoek de aanbetaling over te maken naar rekening 102859450 tnv het kinderfornuis onder vermelding van de naam van de jarige /deelnemer en factuurnummer.

Betaling
De aanbetaling dient direct na reservering voldaan te worden, U gaat dan ook akkoord met onze algemene voorwaarden. U kunt bij ons niet pinnen of met creditcard betalen. De restbetaling zal contant afgerekend worden tijdens de kookactiviteit. Betreft evenementen; wanneer er geen betaling is ontvangen binnen termijn van 7 dagen is de opdrachtgever, zonder een nadere ingebrekestelling vereist is, tegenover het Kinderfornuis van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is op dat moment de wettelijke rente aan het Kinderfornuis verschuldigd. Bovendien is het Kinderfornuis op dat moment gerechtigd verdere uitvoering te staken en het evenement te annuleren. Eventuele aanvullende of vervangende kosten ter annulering van het evenement worden verhaald op de opdrachtgever.

Annuleringen en wijzigingen
Annuleringen en wijzigingen kunnen uitsluitend per e-mail worden verwerkt.
Annuleringen die:

  • tot 2 weken voor datum, kijken we of de kookactiviteit verplaatst kan worden, hiervoor wordt 10% van het totale bedrag in rekening gebracht. Wordt er geen nieuwe datum gevonden dan wordt 40% van het totale bedrag in rekening gebracht.
  • tot 1 week voor datum, kijken we of de kookactiviteit verplaatst kan worden, hiervoor wordt 40% van het totale bedrag in rekening gebracht. Wordt er geen nieuwe datum gevonden dan wordt 80% van het totale bedrag in rekening gebracht.
  • minder dan 1 week voor datum, kijken we of de kookactiviteit verplaatst kan worden, hiervoor wordt 80% van het totale bedrag in rekening gebracht. Wordt er geen nieuwe datum gevonden dan wordt 100% van het totale bedrag in rekening gebracht.
  • binnen 24 uur wordt het volledige bedrag (100%) doorberekend.

Wijzigingen in het aantal deelnemers kunnen tot 7 dagen van tevoren.

Het kan voor komen dat er in uitzonderlijke gevallen door omstandigheden de afgesproken kookactiviteit niet door kan gaan. Dan behoudt het Kinderfornuis het recht het aangeboden programma te wijzigen of af te zeggen. Indien het Kinderfornuis genoodzaakt is een les of boeking af te zeggen, dan kan de hele middag/dag helaas niet doorgaan en volgt restitutie van vooruitbetaalde gelden.

Klachten
Ondanks zorgvuldige planning en organisatie kan de opdrachtgever een klacht hebben. Deze dient de opdrachtgever (schriftelijk) per post of e-mail te sturen naar het Kinderfornuis. Het Kinderfornuis zal een ontvangstbevestiging sturen. Er zal informatie ingewonnen worden bij aanwezige werknemers van het Kinderfornuis. Binnen 10 werkdagen zal er een reactie verstuurd worden naar de opdrachtgever. De verdere stappen die ondernomen worden zijn afhankelijk van de klacht en de situatie.

image Starfish Studio: webdesign
Algemene Voorwaarden